Δυνατή παράσταση με έναν πειρατή που ψάχνει 3 χρυσά νομίσματα, αναθέτει

σε 3 παιδιά να ψάξουν,Για αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 4 έως 10 ετών ,12Κλείσιμο